RSS

Arhive zilnice: 07/01/2014

Copiii supradotați

O lectură interesantă și poate folositoare pentru părinți.

Oare e usoara sarcina unui parinte/ profesor al unui copil supradotat?

Boyles_Law_animated

 O sinteză a caracteristicilor specifice copiilor supradotaţi, vizând domeniile:

 

Cognitiv:

Majoritatea autorilor remarcă drept definitorii următoarele trăsături:

·        inteligenţa superioară mediei;

·        capacitate înaltă de concentrare;

·        memorie superior dotată;

·        dezvoltare precoce a vocabularului;

·        precizia şi expresivitatea comunicării;

·        originalitatea gândirii;

·        aptitudini în utilizarea sistemelor de simboluri; intuiţie;

·        spirit de observaţie;

·        gândire probabilistică;

·        spirit investigativ;

·        claritate şi precizie în formularea ideilor.

 

Afectiv  motivaţional

·        emotivitate;

·        senzitivitate generală mărită;

·        simţul umorului;

·        nivel înalt de energie, vitalitate;

·        trăiri emoţionale intense;

·        activism;

·        ataşament şi angajare personală puternice;

·        sensibilitate artistică;

·        motivaţie intrinsecă pentru învăţare;

·        urmărirea unor idealuri;

·        anxietate;

·        sentimente de izolare;

·        interese academice multiple;

·        nivel înalt de aspiraţii;

 

Personalitatea.

·        perseverenţa;

·        spirit de iniţiativă;

·        calităţi carismatice;

·        optimism;

·        sentimentul de a fi diferit de colegii de aceiaşi vârstă;

·        tendinţa de dominare în relaţiile cu colegii;

·        voluntarism;

·        dorinţa de dezbatere.

Este foarte bine cunoscut  elevii supradotaţi nu sunt lipsiţi de probleme, dar mai ales ei constituie problema.Tulburările apar atunci când ei conştentizează faptul  sunt altfel decât cei de vârsta lor.

 

Riscurile specifice

Copiii supradotaţi sunt predispuşi la riscuri multiple datorită faptului  societatea nu pre­zintă sisteme adecvate care se adreseze acestei categorii. Chiar profesorii, prin cursurile de pedagogie, sunt orientaţi  se ocupe de„elevul mediu“, prototipul elevului standard, astfel  talentaţii trebuie învăţati -si poarte povara propriului talent“.

Pe de altă parte şi părinţii sunt nepregătiţi în faţa unui copil excepţional. Lipsiţi de cele mai multe ori de sprijinul necesar,aceşti copii pot traversa situaţii de subrealizare scolară,de izolare şi de socializare dificilă, inhibiţii intelectuale, stăridepresive, dificultăţi ce decurg din decalajul dintre dezvoltarea cognitivă şi cea afectivă.

Aceste riscuri sunt următoarele:

 Dizarmoniile dezvoltării pshice – se referă la decalajul dintre dezvoltarea cognitivă/ intelectuală şi cea emoțională. Copiii dotaţi adesea suferă de o lipsă de sincronicitate în dezvoltarea lor intelectuală, afectivă şipsihomotorie,care afectează o serie de as­pecte ale vieţii lor şi care poate produce probleme psihologice. 

                    Adesea,există o mare discrepanţă între inteligenţa şi maturitatea emoţională. Anxietăţile şi temerile îl pot copleşi pe copil când inteligenţa sa îi furnizează informaţii care provoacă anxietate, pe care el este capabil  le proceseze adecvat“ (Terrasier).

Ø Dificultăţile dezvoltarii socio-emotionale  constau in dificultăţi de socializare. Co­piii cu aptitudini înalte suntadesea predipusi la insingurare. Având idei, interese, pre­ferinţe diferite, ei se confruntă cu reacţiile ostile ale celordin jur.

Ø Inhibiţia intelectuală – se diferenţiază în două tipuri clasice:

 pierderea definitivă a potenţialului intelectual sau, cel puţin, a aptitudinilor in­telectuale înalte („lumina care se stinge“)

 pierderea momentană a capacității intelectuale cu posibilitatea recuperării („scăderea tensiunii“).

Ø Depresia succesuluiDepresia succesului este o sintagmă folosită de D.M. Farell pentru  adesemna incapacitatea celui obişnuit doar  învingă  facă faţă eşecului accidental. Depresia succesului apare la unii copii care au experimentat doar succesul continuu, ei neavând structuri, abilităţi de a suporta eşecul real.

Ø Subrealizarea școlară  defineşte situaţia elevilor care nu promovează sarcinile școlare, cât și a celor care nu îşi ating cotele personale ale performanţei în diferite domenii de activitate datorită unei multitudini de variabile depersonalitate care interacţionează cu condiţiile neadecvate de mediu educaţional formal şi informal.

Ø Riscul neidentificării  apare frecvent la copiii care fac parte din categorii speciale de copii superior dotaţi 

cum ar fi din grupuri minoritare sau dintr-o cultură diferită

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 07/01/2014 în Sectiune PARINTI